Skip to content

Vi ønsker deg velkommen til Landsturnstevnet!


Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets har gleden av å invitere dere til Landsturnstevnet 2021, 24. – 27. juni. Vi gleder oss til å ta dere alle imot og håper mange vil finne veien til Sandefjord!

Historie

Landsturnstevnet er åpent for medlemmer av alle klubber og grupper som er medlemmer i NGTF. Det arrangeres i månedsskifte juni/juli og varer i fire dager.

Landsturnstevnet er som en turnfestival, og blir arrangert hvert fjerde år og er åpent for alle som er medlem av klubber og grupper i NGTF.

Det arrangeres workshops, det er oppvisninger og så tilbyr NGTF et felles oppvisningsprogram som gymnaster fra hele landet kan delta på.

Landsturnstevnene har lang historie i Norge, den strekker seg nemlig tilbake til 1886. Da stevnet startet, var det kun menn som deltok, men allerede i 1895 ble kvinnene også med.

Lenge ble Landsturnstevnet arrangert annethvert år, men for ikke å kollidere med andre store stevner i utlandet, blir det nå arrangert hvert fjerde år.

Hvorfor bør man bli med?

Landsturnstevnet er en happening hvert fjerde år, med aktiviteter, samhold og masse turn-glede. De siste årene har det vært godt over tusen deltakere samlet fra hele Norge. Det er sosialt og gøy, og gir deg også mulighet til å stifte nye bekjentskaper og møte mange likesinnede mennesker på din egen alder!

Vi gleder oss, og håper å se deg der!

Gymnaster kan delta på følgende tropper
  • NGTFs fellestropp
  • NGTFs ungdomstropp
  • Kretstropper (kretsens tilbud om felles tropp for sine klubber)
  • Foreningstropper (mindre tropper med deltakere fra samme forening)
  • Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner
  • Norges Turnveteraner
  • «Lær på Stedet» – tren inn programmet i løpet av stevnet
  • Workshops
  • Gym for Life Challenge Norge

Nedre aldersgrense: Det året man fyller 13 år