Skip to content

Vi ønsker deg velkommen til Landsturnstevnet!

Vestfold og Telemark Gymnastikk- og Turnkrets har gleden av å invitere dere til Landsturnstevnet 2021, 24. – 27. juni. Vi gleder oss til å ta dere alle imot og håper mange vil finne veien til Sandefjord!

Historie

Landsturnstevnet er åpent for medlemmer av alle klubber og grupper som er medlemmer i NGTF. Det arrangeres i månedsskifte juni/juli og varer i fire dager.

Landsturnstevnet er som en turnfestival, og blir arrangert hvert fjerde år og er åpent for alle som er medlem av klubber og grupper i NGTF.

Det arrangeres workshops, det er oppvisninger og så tilbyr NGTF et felles oppvisningsprogram som gymnaster fra hele landet kan delta på.

Landsturnstevnene har lang historie i Norge, den strekker seg nemlig tilbake til 1886. Da stevnet startet, var det kun menn som deltok, men allerede i 1895 ble kvinnene også med.

Lenge ble Landsturnstevnet arrangert annethvert år, men for ikke å kollidere med andre store stevner i utlandet, blir det nå arrangert hvert fjerde år.

Hvorfor bør man bli med?

Landsturnstevnet er en happening hvert fjerde år, med flere aktiviteter, samhold og nye bekjentskap. De siste årene har det vært godt over tusen deltakere, og det er sosialt og gøy.

Gymnaster kan delta på følgende tropper
  • NGTFs fellestropp
  • NGTFs ungdomstropp
  • Kretstropper (kretsens tilbud om felles tropp for sine klubber)
  • Foreningstropper (mindre tropper med deltakere fra samme forening)
  • Norges Kvinnelige Gymnastikkveteraner
  • Norges Turnveteraner
  • «Lær på Stedet» – tren inn programmet i løpet av stevnet
  • Workshops
  • Gym for Life Challenge Norge

Nedre aldersgrense: Det året man fyller 13 år